Aandachtsregulatie / ADHD

Soms kan het lastig zijn voor kinderen om zich te concentreren. Kinderen kunnen klagen over “een vol hoofd” waardoor ze niet goed kunnen opletten en dingen vergeten. Bij problemen in de aandachtsregulatie kunnen kinderen afdwalen of dromerig voor zich uit kijken, maar kan er ook veel bewegingsonrust zijn. Problemen in de aandachtsregulatie worden veelal gesignaleerd in de klas. Dan valt het op dat een kind moeite heeft om op te letten en het werk af te maken.

geel

Waar sommige kinderen juist naar de achtergrond verdwijnen en bijna niet te horen zijn, ratelen andere kinderen juist maar door. Kinderen die heel erg druk gedrag vertonen kunnen soms ook moeilijk gevaarlijke situaties inschatten.
Wanneer we het hebben ov er de diagnose ADHD, wat staat voor aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis, zijn er drie beelden te onderscheiden. Het onoplettende beeld waarbij een kind vooral aandachtsproblemen laat zien. Het hyperactieve en impulsieve beeld waarbij een kind zowel impulsief (ongeremd) en hyperactief (druk) gedrag laat zien. Er kan ook sprake zijn van een gecombineerd beeld waarbij er sprake is onoplettendheid, impulsief en hyperactief gedrag.

Om te onderzoeken of er sprake is van een vorm van aandachtsproblematiek, moet dit in verschillende situaties wordt waargenomen. Een klassenobservatie is dan ook noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de ervaren problematiek. Daarnaast worden er verschillende vormen van aandacht gemeten in het onderzoek met het kind. Het is van belang om dit goed in kaart te brengen omdat dit handvatten geeft hoe om te gaan met de ervaren problemen.