Autisme

Bij kinderen met autisme worden problemen gezien in de sociale interactie, sensorische onder- of overgevoeligheid en herhalend gedrag. Autisme wordt gezien als een “spectrum”, wat inhoudt dat het bij eenieder weer anders tot uiting kan komen en het gezien moet worden als een schaal waarbij de mate van ernst kan worden aangegeven.

De één heeft wel behoefte aan sociale relaties, maar de ander niet. Het toedichten van gedachten en gevoelens aan zichzelf en anderen kan lastig zijn. Het kan zijn dat een kind erg gericht is op details en niet in staat is om de hele situatie te overzien. Ook kan er gedacht worden aan gehechtheid aan bepaalde routines en gevoeligheid voor veranderingen.

Bij Dysla kan er onderzoek naar de aanwezigheid van autisme worden verricht. Echter vinden dit soort onderzoeken normaliter binnen de specialistische GGZ plaats.
Bij Dysla kan in kaart worden gebracht waar de specifieke sterktes en zwaktes liggen en wat een kind nodig heeft van de omgeving om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. Ook kan er begeleiding geboden worden om inzicht te geven aan zowel kind, ouders en school.