Links

De NVO is de beroepsvereniging waar ik bij ben aangesloten als orthopedagoog. Dit is de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen. De NVO zet zich in voor haar leden op het gebied van de beroepsuitoefening. Maar dat houdt ook in dat ik ben gehouden aan de NVO beroepscode. Dit betekent ook dat u als cliënt terecht kan bij het NVO als u van mening bent dat ik me niet heb gehouden aan deze beroepscode. Uiteraard hoop ik dat het niet zo ver komt en dat u eerst bij mij komt met klachten, maar mocht u het niet eens zijn met mijn beroepsmatige handelen, kunt u daar een klacht indienen.

Balans is een landelijke oudervereniging. Zij zetten zich in voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsstoornissen. Als ouder kunt u hier veel informatie vinden. Ook worden er workshops gegeven, activiteiten en projecten georganiseerd.

Dit is een netwerkorganisatie voor professionals en voor ouders. Ze zijn betrokken bij vele projecten en er is veel informatie te vinden over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Voor ouders is er informatie te vinden over de positie als ouders zijnde, over allerlei stoornissen en ervaringsverhalen.

Wij-leren.nl is een onderwijskundige kennisbank. Hier is voor zowel professionals als voor ouders veel informatie te vinden over allerlei zaken in en rondom het onderwijs. Zo is er onderwijskundig onderzoek te vinden, maar zijn er ook boeken over het onderwijs en artikelen te vinden.

Via Uitgeverij Pica kunnen boeken en hulpmiddelen op het gebied van gedrag en onderwijs aangeschaft worden. Ook zijn er werkmaterialen en formulieren te downloaden.

Bij Sclera Pictogrammen zijn handige pictogrammen voor allerlei situaties gratis te downloaden. Dit is handig wanneer uw kind visueel is ingesteld en veel behoefte heeft aan structuur en duidelijkheid.