Werkwijze

Om de samenwerking te benadrukken tussen alle betrokken partijen, werkt Dysla ambulant. Dit houdt in dat Dysla naar scholen toekomt. Een kind wordt dus in de eigen omgeving geobserveerd en onderzocht.

Een ander voordeel dat hieruit voortvloeit is natuurlijk dat Dysla niet gebonden is aan een specifiek gebied. Alhoewel de werkzaamheden zich veelal beperken tot Zuid-Holland, kunnen andere gebieden in Nederland ook tot de mogelijkheden behoren.